Kiralama Sözleşmeleri
ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ve BİLGİLENDİRME TUTANAĞI

Ekte bir örneği yer alan "KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ŞART VE KOŞULLARI FORMU" (Bundan böyle kısaca "Sözleşme") imzalanması suretiyle İNTERİA RENT A CAR ( Kısaca İNTERİA ) ve KİRACI karşılıklı sözleşmesel ilişkiye girerek borç yüklenecektir. Her iki taraf yönünden sözleşme hükümleri tek tek tüm hukuki ve mali neticeleri ile birlikte karşılıklı olarak değerlendirilmiştir.

1- Ekli Sözleşmede menfaatime aykırı olabilecek hükümlerin bulunduğu hususunda İNTERİA yetkilileri tarafından bilgilendirildiğimi ve sözleşmeyi incelemek suretiyle bu hükümleri tespit ettiğimi,

2- Menfaatime aykırı bu hükümlerin mali ve hukuki sonuçlarından haberdar olduğumu,

3- Sözleşmenin incelenmesi ve müzakeresi sürecinde İNTERİA yetkililerince sözleşme içeriği ile ilgili sözlü olarak etraflıca bilgilendirildiğimi, sözleşme ile ilgili her türlü sorumun yanıtlandığını, ek bilgi alabilmem amacıyla İNTERİA’nın ilgili telefon numarası ve e-posta adreslerini tarafıma bildirilerek bilgi edinme imkanı sağlandığını ve uzantılı web sitesi üzerinden de sözleşme koşullarını inceleme fırsatı bulduğumu,
4- Sözleşmenin tarafımı bağlayıcı cezai şartlar, faiz ve benzeri hükümler içerdiğini; ancak sözleşme kapsamında kazanacağım menfaat ile sözleşme içeriğinde yer alan aleyhime hükümlerin sonuçlarını karşılıklı teati etmek suretiyle, sözleşme içeriğinde yer alan tüm hükümleri itirazsız ve hür irademle kabul ettiğimi,

5- Kiraladığım aracı, sözleşmede imzası bulunmayan kişilerin kullanmaması gerektiğini, aksi taktirde araç sigortası ve kaskosunun devre dışı kalacağını ve iyi niyeti suistimalin teminat dışı kalacağını,

6- Aşağıda sıralananlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmede yer alan maddelerden özellikle:
     -Gerek teslim gerekse iade sırasında Araç Teslim Formunun imzalanmaması halinde içeriğini kabul etmiş sayılacağımı, Forma itirazım bulunması halinde masraflarını karşılayacağım uzman aracılığı ile ekspertiz yaptıracağımı, aksi halde itirazlarımın dikkate alınmayacağını,
     -İmzaladığım bu sözleşmenin referans göstererek kiralamış olacağım tüm araçlar için de geçerli olacağını,
     -Kiralanan araca ait her türlü masraf ve yan giderin (yakıt, HGS, otopark vb.) tarafıma yüklendiğini,
     -Aracın yakıt deposunu  teslim aldığım seviyede iade etmemem halinde yakıt bedeli farkını ve ek olarak 20 TL hizmet bedelini ödeyeceğimi,
     -Sigorta tarafından karşılanmayan her türlü zarar ile aracın sözleşmeye aykırı kullanımı neticesinde doğacak her türlü zararı karşılayacağımı,
     -Aracın kazaya karışması halinde tüm evrakı 24 saat içinde İNTERİA ofisine ulaştıracağımı,
     -İNTERİA’nın adıma ödemek durumunda kaldığı trafik cezaları, otoyol kaçak geçişleri v.b. tüm cezalar için, ceza başına 30 TL hizmet bedeli ödeyeceğimi,
     -Kira bedeli, masraf, yan gider, cezai şart vb. herhangi bir ödemede gecikmem halinde İNTERİA’ya yüklenen tüm maliyetleri üstleneceğimi,
     -Sözleşme masraflarının (damga vergisi vb.) tamamen tarafıma yüklendiğini,
     -Sözleşme gereği telefon, ses,resim ve video kayıtlarının delil niteliğinde olduğunu itirazsız ve hür irademle kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Sözleşme örneği, taraflarca kira tarihinde incelenmiş, karşılıklı görüşülerek değerlendirilmiş ve varılan mutabakat gereğince, aslı İNTERİA’da kalmak ve bir örneği Kiracı'ya verilmek üzere, Sözleşme Bilgilendirme Tutanağı düzenlenmiştir.


Kiracı


İsim Soyisim :………………………………………….


İmza :…………………………………………………….


Tarih :…………………………………………………….
Whatsapp Telefon